Stöd vår verksamhet genom att bli medlem.

Enskild medlem 100 kr/år

Familj 150 kr/år

Sätt in pengar på vårat bankgirokonto 497-0901.

Glöm inte att uppge namn och adress.